Tomos – Kolibrijev poslednji let.

Svi Tomosovi mopedi, od „Kolibrija“ do „klasika“, po zvaničnom popisu ih je skoro pedeset, mogu se svesti svega na četiri tipa: „poštarski“, „radnički“, „momački“ i „dečji“. Pogonila su ih svega dva tipa motora, Puhov sa prinudnim i Tomosov sa prirodnim vazdušnim hlađenjem, kombinovana sa tri tipa menjača: ručnim, nožnim i automatskim. Koncept proizvodnje „jednog-te-istog“ osnova […]